Medlemsinfo

För att se film behöver du vara medlem i filmstudion.

Terminskort kostar 300 kr  (är du mellan 15-25 år kostar terminskorten 200 kr). För det får du se 6-7 filmer!

Medlemskorten kan förköpas via Sveriges Förenade Filmstudios.

https://hemse.filmstudio.se/medlemskort

Du måste där först registrera dig som medlem, sen köper du terminskort. Själva det fysiska kortet får du på filmvisningen. 

Ni kan också köpa direkt på  Hemsegården innan filmen.  (kom i tid). Betala då helst med swish (123 320 69 76), vi tar också kontanter men inte kort.