Information

För att än undvika onödig trängsel så kan ni swisha medlemsavgift i förväg så är kortet färdigt när ni kommer. För att vi skall hinna det måste det ske senast fredagen innan, d.v.s. 4:e februari. Swish nr 123 320 69 76 300:- (200:- för ungdom upp till 25 år) Skriv namn på den/de det gäller.

Tisdag
25 jan, 2022

vaccinationsbevis

OBS! Enligt folkhälsomyndighetens föreskrifter gäller att vid evenemang med mer än 50 deltagare skall vaccinationsbevis användas. Vi kommer därför be er visa vaccinationsbevis och legitimation innan ni köper terminskort. Om någon av medicinska skäl avråds från att vaccinera sig skall intyg från läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om detta visas upp. Vid entrén där det kan bli trångt rekommenderar vi munskydd. Mvh styrelsen för Hemse Filmstudio

Läs mer