vaccinationsbevis

OBS! Enligt folkhälsomyndighetens föreskrifter gäller att vid evenemang med mer än 50 deltagare skall vaccinationsbevis användas. Vi kommer därför be er visa vaccinationsbevis och legitimation innan ni köper terminskort. Om någon av medicinska skäl avråds från att vaccinera sig skall intyg från läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om detta visas upp. Vid entrén där det kan bli trångt rekommenderar vi munskydd. Mvh styrelsen för Hemse Filmstudio